Hill Inn

Hill Inn nằm trên đường Khao Phraya. Có rất nhiều các cơ sở đông lạnh. Các ngân hàng, nhà hàng, cửa hàng tiện lợi. Được bao quanh bởi các khách sạn lớn và các điểm tham quan du lịch của thành phố giữa 2.5 và Giuseppe M. Pier đến Koh Larn, Đi bộ ý thức Pattaya nước. Hoàn hảo cho các kỳ nghỉ, và bạn phải ở lại trong con dao Hải.