ฮิลอินน์

ฮิลล์อินน์ตั้งอยู่บนเขาพระตำหนัก มีสิ่งอำนวยความสะดวกธนาคาร ,ร้านอาหาร,ร้านค้าสะดวกซื้อ แวดล้อมไปด้วยโรงแรมขนาดใหญ่และสถานที่ท่องเที่ยวและจากเมืองพัทยาใต้ 2.5กิโลเตมร และจากท่าเรือไปเกาะล้าน,วอกิ้งสติ 2กิโลเมตร